Η ομάδα μας αναλαμβάνει να σας ξαλαφρώσει από τον μπελά του τακτικού καθαρισμού και συντήρησης της πισίνας σας με μια ή δυο εβδομαδιαίες επισκέψεις. Ο σωστός καθαρισμός, με τα απαραίτητα χημικά για την επεξεργασία του νερού προστατεύουν την υγεία σας και την καλή κατάσταση της πισίνας σας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του, ο συντηρητής μας θα καθαρίσει τα φύλλα και άλλα αντικείμενα από την επιφάνεια του νερού και τα φίλτρα των σκιμμερς, θα καθαρίσει το δάπεδο της πισίνας (vacuum), θα ρυθμίσει τη στάθμη του νερού, του χλωρίου και των άλλων χημικών, θα ελέγξει και θα ξεβγάλει (backwash) το φίλτρο και θα ελέγξει τον χρονοδιακόπτη της αντλίας