Διατηρήστε έναν όμορφο κήπο με τακτική επίβλεψη και φροντίδα των φυτών σας καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ακόμα και όταν είστε μακριά. Η τακτική επίσκεψη συντήρησης του κηπουρού μας περιλαμβάνει: κούρεμα γρασιδιού, κλάδεμα φυτών και παρτεριών, έλεγχο ζιζανίων, μάζεμα πεσμένων φύλλων, έλεγχος του συστήματος άρδευσης, προσθήκη λιπάσματος, εφαρμογή φυτοφαρμάκων / εντομοκτόνων, απομάκρυνση και απόρριψη των αχρήστων.

Μπορούν να προσφερθούν επιπλέον υπηρεσίες αν μας το ζητήσετε.